Erhvervsøkonomisk projekt

Wednesday, April 05, 2006

Vigtigt inden det endelige projekt sammensættes

Den endelige rapport skal indeholde konklusion og forord. Sidstnævnte skal redegøre for de rettelser der er foretaget i den endelige rapport i forhold til de enkelte delrapporter.

Friday, December 16, 2005

Mulig tilføjelse til finansieringsdelen

DSV er en global virksomhed, men det er primært på det europæiske marked at virksomheden har sine aktiviteter….
Skriv noget om at aktier i de førende europæiske transportselskaber (herunder DSV) handles til lavere nøgletal end tilsvarende amerikanske selskaber. Dette skyldes bl.a. en konkurrencesituation med øget prispres på det europæiske marked.
Gennem de senere år har man dog set en konsolidering af branchen, hvilket DSVs køb af DFDS Transport A/S og generelle strategi om vækst gennem opkøb også vidner om.

Thursday, September 08, 2005

Projekt plan for casebeskrivelse

Notat på blackboard: Vejledning omkring casebeskrivelse

Ikke en bestemt opskrift på hvordan casebeskrivelse skal se ud. Idéen er at casebeskrivelsen skal hjælpe os til at lære virksomheden at kende.

Se på virksomhedens historiske udvikling. Det hjælper til at forstå hvorfor virksomheden er som den er i dag.

Hvad syntes vi er interessant? Hvad er det vi vil se på?

Struktur og ejerforhold er relevant i forhold til hvorfor virksomheden er som den er i dag. Og kan være mulie årsager til eventuelle problemer.

Porters five forces vil også være relevant.

Maks 10 sider.

Afleveres senest fredag d. 30. september.

Vejledning: Skriv på seddel.

Tuesday, September 06, 2005

Orienteringsmøde om marketingdelen

Mandag d. 28. november 2005 kl. 16:15 i lokale U46 afholdes orienteringsmøde om delrapporten i marketing i det erhvervsøkonomiske projekt.

Velkommen til erhvervsøkonomisk projekt - nøgleord

Denne side handler om erhvervsøkonomisk projekt på 3. semester af HA uddannelsen på SDU i Odense. På denne side kan findes noter, vigtige datoer og information.

Det ville ikke gøre noget at få nævnt følgende nøgleord i de forskellige indlæg:

projekt 28
projekt tavle 18
projekt plan 14
projekt styring 14
erhvervsøkonomi 8